Eind 2011 is de nieuwbouw van S&K op DE FACTORIJ 3 in Marum gerealiseerd. Echter we zijn nu al weer uit ons jasje gegroeid. De 2e week van maart 2014 is de nieuwe uitbreiding van start gegaan.

Leave a Reply